دانلود برنامه کره ای Knowing Bros

دانلود برنامه کره ای Knowing Bros

 

عنوان برنامه: Ask us Anything – Knowing Brothers – Men on a Mission

تاریخ پخش: December 05, 2015 (14 آذر 94)

مدت زمان: 130 دقیقه

روز های پخش: شنبه ها

نمره 9.2 در MDL

وضعیت: در حال پخش

با حضور:

Lee Soo geun – Kim Hee chul

قسمت 204 اضافه شد.
زیرنویس فارسی قسمت 204 اضافه شد.

Knowing Bros یک برنامه تلویزیونی است که در یک مدرسه قرار دارد . این برنامه قسمت های مختلفی داره ، به طور مثال از آیدل ها و افراد مشهور دعوت به عمل میاد و ازشون یه سری سوال هایی پرسیده میشه که باید به بهترین شکل ممکن به اون سوال پاسخ بدن . گاهی باید برای اثبات جوابی که دادن یه سری آزمایش های خنده دار رو پشت سر بگذارند و…

 

دانلود برنامه کره ای Knowing Bros

***

 
قسمت های سال 2017

لیست مهمان ها

نمایش لینک های دانلود

E57: 540p
E58: 540p
E59: 540p
E60: 540p
E61: 540p
E62: 540p
E63: 540p
E64: 540p
E65: 540p
E66: 540p
E67: 540p
E68: 540p
E69: 540p
E70: 540p

 

E71: 540p
E72: 540p
E73: 540p
E74: 540p
E75: 540p
E76: 540p
E77: 540p
E78: 540p
E79: 540p
E80: 540p

 

E81: 540p
E82: 540p
E83: 540p
E84: 540p
E85: 540p
E86: 540p
E87: 540p
E88: 540p
E89: 540p

 

E90: 540p
E91: 540p
E92: 540p
E93: 540p
E94: 540p
E95: 540p
E96: 540p
E97: 540p
E98: 540p
E99: 540p

 

E100: 540p
E101: 540p
E102: 540p
E103: 540p
E104: 540p
E105: 540p
E106: 540p
E107: 540p
E108: 540p

 

***

 

قسمت های سال 2018

لیست مهمان ها

نمایش لینک های دانلود

E109:540p
E110:540p
E111:540p
E112:540p
E113:540p
E114:540p
E115:540p
E116:540p
E117:540p
E118:540p
E119:540p
E120:540p

 

E121:540p
E122:540p
E123:540p
E124:540p
E125:540p
E126:540p
E127:540p
E128:540p
E129:540p
E130:540p

 

E131:540p
E132:540p
E133:540p
E134:540p
E135:540p
E136:540p
E137:540p
E138:540p
E139:540p
E140:540p

 

E141:540p
E142:540p
E143:540p
E144:540p
E145:540p
E146:540p
E147:540p
E148:540p
E149:540p
E150:540p

 

E151:540p
E152:540p
E153:540p
E154:540p
E155:540p720p
E156:540p
E157:540p
E158:540p
E159:540p720p
E160:540p

 

***

 

قسمت های سال 2019

لیست مهمان ها

نمایش لینک های دانلود

E161 : 540p
E162 : 540p
E163 : 540p
E164 : 540p
E165 : 540p
E166 : 540p
E167 : 540p
E168 : 540p
E169 : 540p
E170 : 540p
E171 : 540p
E172 : 540p
E173 : 540p
E174 : 540p
E175 : 540p
E176 : 540p
E177 : 540p
E178 : 540p
E179 : 540p
E180 : 540p
E181 : 540p
E182 : 540p
E183 : 540p
E184 : 540p
E185 : 540p
E186 : 540p
E187 : 540p
E188 : 540p
E189 : 540p
E190 : 540p
E191 : 540p
E192 : 540p
E193 : 540p

E194 : 540p  –  720p.x265

E195 : 540p  –  720p.x265

E196 : 540p  –  720p.x265

E197 : 540p  –  720p.x265

E198 : 540p  –  720p.x265

E199 : 540p  –  720p.x265

E200 : 540p  –  720p.x265

E201 : 540p  –  720p.x265

E202 : 540p  –  720p.x265

E203 : 540p  –  720p.x265

E204 : 540p  –  720p.x265

 

***

 

دانلود زیرنویس از سایت پروساب

 

***

 

زیرنویس فارسی
(قسمت های سال 2018)

نمایش لینک های دانلود

قسمت 109 – قسمت 110 – قسمت 111 – قسمت 112

قسمت 113قسمت 114قسمت 115قسمت 116

قسمت 117قسمت 118قسمت 119 قسمت 120

قسمت 121قسمت 122 – قسمت 123 – قسمت 124

قسمت 125 – قسمت 126

قسمت 127 (ترجمه از LabelSJ-WinnerCity)

قسمت 128 (ترجمه از barcode)

قسمت 129

قسمت 130 (ترجمه از AOA_channel)

قسمت 131 (ترجمه از IFNT PERSIAN SUB)

قسمت 132 (ترجمه از LabelSJ.SjperSub)

قسمت 133

قسمت 134 (ترجمه از ApinkIran)

قسمت 135 (ترجمه از LabelSJ)

قسمت 136 (ترجمه از SJDreamland)

قسمت 137 (ترجمه از Labelsj – barcode)

قسمت 138 (ترجمه از Labelsj)

قسمت 139 (ترجمه از اپوس ساب)

قسمت 140 (ترجمه از Labelsj): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 141 (ترجمه از Labelsj): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 150 (ترجمه از Niloo_93): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 151 (ترجمه از Niloo_93): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 151 (ترجمه از runningman): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 152 (ترجمه از runningman): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 153 (ترجمه از runningman): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 155 (ترجمه از لیبل اس جی): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 156 (ترجمه از لیبل اس جی): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 156 (ترجمه از wannaoneiran): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 157 (ترجمه از لیبل اس جی): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 158 (ترجمه از دینگو و رانینگ من): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 159 (ترجمه از EXOLegend): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 159 (exo_persian_sub-SJDreamland): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 160 (ترجمه از Labelsj): لینک مترجملینک مستقیم

 

زیرنویس فارسی
(قسمت های سال 2019)

نمایش لینک های دانلود

قسمت 161 (ترجمه از Labelsj): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 162 (ترجمه از Labelsj): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 163 (ترجمه از  Labelsj): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 165 (ترجمه از  کانال رانینگ من): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 166 (ترجمه از Labelsj): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 167 (ترجمه از Labelsj): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 169 (ترجمه از بارکد و Labelsj): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 171 ( ترجمه از labelsj): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 173 (ترجمه از barcode): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 175 (ترجمه از رانینگ من): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 176 (ترجمه از Labelsj): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 177 (ترجمه از Labelsj): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 178 (ترجمه Labelsj-barcode): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 179 (ترجمه barcode): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 180 (ترجمه از barcode): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 181 (ترجمه از Labelsj): لینک مترجملینک مستقیم

قسمت 182 (ترجمه Labelsj-sjpersub) لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 183 ( ترجمه از dingosub ) لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 186 (ترجمه ازLabelsj): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 188 (ترجمه از OFFICIALITZY – Labelsj): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 190 (ترجمه از  Labelsj): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 191 (ترجمه از  Labelsj): لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 192 (ترجمه sjdreamland و seventeen_ir ) لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 192 ( ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 195 ( ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 196 ( ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 197 ( ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 198 ( ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 200 ( ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 202 ( ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 203 ( ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

قسمت 204 ( ترجمه Labelsj )  لینک مترجم – لینک مستقیم

***

دانلود برنامه کره ای Knowing Bros

 

***

 

مطالب مشابه

706
دیدگاه

482 دیدگاه ها
224 پاسخ ها
0 دنبال کنندگان
 
بیشترین واکنش
بیشترین پاسخ
399 Comment authors
تازه ترین قدیمی ترین پر امتیازترین
ریحانه

مرسی که قسمت 204 رو ترجمه کردید خسته نباشید 😘😘😘😘😘😘😘

Fati

ممررسسیییی بخاطر ترجمه😁💃🥳

yoongi

قسمت ۲۰۴ رو که هیونا و دوست پسرش اومدن رو با زیرنویس حتما ببینید.

yoongi

سلام دوستان این کانال زیرنویس این برنامه رو میذاره ( @LABELSJ )

Narges

خیلی دلم میخواد زود تر قسمت ۱۰۴ رو ببینم…:( کی میاد؟

مریم

کاش لااقل بگید چند وقت یبار ترجمه میشه یا کی زیرنویس جدید میادمثلا

مریم

لطفا تمام قسمتهای جدید و پخش شده این برنامه را ترجمه کنید و یک تیم برای ترجمه این برنامه اختصاص بدید.

Negar

بچه ها برای من که هیچ کدومو ندیدم به نظرتون رانینگ من بهتره یا نووینگ؟؟؟

رهگذر

اگه تو ایران همچین برنامه ای ساخته میشد بنظرتون اون هفت نفری که انتخاب میشدن کیا بودن ؟

ریحانه

لطفا قسمت های جدید رو ترجمه کنید ممنون از مترجم های عزیز ❤❤

kiana13

لطفا همه ی قسمت های این برنامه را ترجمه کنید
همه ی قسمت های جدید و پخش شده
لطفا یک تیم ترجمه برای این برنامه قرار دهید..
خیلی ها طرفدار این برنامه هستن

nasryn

دوستان یه پیشنهاد فیلم دارم تا سرگم شید شبیه فیلم w و فیلم f4 نیست ژانر مدرسه ایی هم نیست فقط داره اونجا اتفاق میوفته بعد 4 قسمت قشنگ جذبش میشید خوب بسم اله برید ببینیدش. دانلود سریال Extraordinary You 2019 تازه روون sf4 هم توش بازی میکنه

Zhr

لطفا همه ی قسمت های این برنامه را ترجمه کنید همه ی قسمت های جدید و پخش شده لطفا یک تیم ترجمه برای این برنامه قرار دهید

Fati

لطفا قسمت ۲۰۴ هم ترجمه کنیدددددددد☹☹

نیلو

لی سوگون خدانکشتت انقدر باحالی تواخه😂😂

kitty

متاسفانه ترجمه‌ها بیشتر برا قسمتاییه که گروه ها یا ایدلای معروف میان تو برنامه،درحالیکه خنده دارترین قسمتاش قسمتاییه که کمدینا میان
مثلا قسمت ۱۹۳ یکی از خنده‌دار ترین قسمتاس ولی هیشکی ترجمش نکرده یا حتی قسمت ۲۰۱
ولی قسمت ۲۰۲ که brown eyed girls هستن رو ترجمه کردن که طنزش کمتره
ما طرفدارای این برنامه بیشتر بخاطر کمدیش این برنامه رو نگاه میکنیم نه ایدلایی که میان پس لطفا از مترجمای عزیز درخواست میکنم که تو ترجمه کردن نظر و سلیقه طرفدارای ثابت این برنامه رو هم در نظر بگیرن🙏🏻🙏🏻🙏🏻🌹🌹

وارش

سلااااااااااااااام
من دنبال زیرنویس فارسی قسمت ۱۹۵ که بازیگرای خدمه گل رو آوردن (به خصوص کیم مین جه (ماهون) که درخشید در نقشش) بودم اینجا پیداش کردم. باید بگم باورنکردنی بود و خیلی خیلی ممنونم. دم مترجمین و عوامل گرم واقعا! ما ایرانی ها حرف نداریم واقعا… امیدوارم تو همه عرصه ها انگیزه درما جوونا ایجاد بشه و با یاری خدا بتونیم بدرخشیم هممون تک تک مون… ان شالله

برم که خود قسمتم دانلود کنم

نومو نومو کامساهامنیدااااااا چملیو

tania

( ترجمه Labelsj) سلام ممنون از شما به خاطر ترجمه قسمت های جدید این برنامه 🙏🙏میشه لطفا قسمت ۲۰۴ رو که ۹ نوامبر پخش میشه زود ترجمه کنین؟؟من هیونا رو خیلی دوس دارم خواهش میکنم 🥺

پریتا

خواستم دانلود کنم و ببینمش ولی بخاطر زیر نویس های ناقصش منصرف شدم کاش برنامه ای که این همه طرفدار داره زیرنویس هاش کامل بود

مریم

لطفا همه ی قسمت های این برنامه را ترجمه کنید
همه ی قسمت های جدید و پخش شده
لطفا یک تیم ترجمه برای این برنامه قرار دهید
.